Συνεργάτες

Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων
Τομέας IV Σύνθεσης & Ανάπτυξης Διεργασιών
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

  • Πέτρος Ταούκης, Καθηγητής (taoukis@chemeng.ntua.gr)
  • Γιώργος Κατσαρός, μεταδιδάκτορας (gkats@chemeng.ntua.gr)
  • Ζαχαρίας Αλεξανδράκης, μεταδιδάκτορας (zalexand@chemeng.ntua.gr)
  • Θεοφανία Τσιρώνη, μεταδιδάκτορας (ftsironi@chemeng.ntua.gr)
  • Βαρβάρα Ανδρέου, υποψήφια διδάκτορας (vandreou@chemeng.ntua.gr)
  • Γιώργος Δημόπουλος, υποψήφιος διδάκτορας (gdimop@chemeng.ntua.gr)


Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας

  • Δημήτρης Οικονόμου, Ερευνητής Α (diconomou@nagref.gr)


Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίμων (Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik)
(εξωτερικός συνεργάτης)

  • Volker Heinz, Senior Researcher
  • Stefan Toepfl, Senior Researcher
  • Alexander Mathys, Senior Researcher